جستجو

خبرنامه

اشتراک

محبت و دوستی با خدا

اسم خدا

از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که ایشان فرمودند: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! پروردگارت به تو سلام می رساند و می فرماید:

إشتققت للمؤمن اسما من اسمائی، فسمیته مؤمنا * فالمؤمن منّي و أنا منه * من استهان بمؤمن ، فقد استقبلني بالمحاربة *.

اسم مومن را از اسم خودم گرفتم سپس مومن نامیدم * پس مومن از من است ومن از مومنم * (و علامت اینکه مومن از خداست)هر که به مومن توهین کند و احترام او را سبک بشمارد، به جنگ من آمده.

{کلمة الله/63}