جستجو

خبرنامه

اشتراک

❓ چرا_به_اعتکاف_برویم؟

 

اعتکاف یعنی زمان متراکم برای درک معانی بلند

اعتکاف یعنی: زمان می‌خواهد تا انسان برخی از معانی را درک کند. سه روز یعنی زمان متراکم. همان‌طور که برنامه‌های روزانه و مستمر یعنی زمان مداوم. اینها هر کدام به نوعی اثر دارند. هم لازم است انسان کارهای خوبش را در زمان مداوم انجام دهد تا اثربخش باشد. و هم لازم است گاهی زمان متراکم صرف بهبود حال خویش کند تا موثر واقع شود. برای مداوای برخی از بیماری‌های جسمی هم همین کار را انجام می‌دهند: گاهی برنامۀ_دارویی مداوم و گاهی که کار سخت شده باشد برنامۀ دارویی متراکم.

(قسمت اول)

 

 

علیرضا پناهیان

bayanmanavi.ir/post/683