جستجو

خبرنامه

اشتراک

آرشیو

رد پای خدا

راه‌های نزدیک شدن خدا

کلید نزدیک شدن به خدا تقواست. پرهیز از گناه است. حتی نیت گناه هم اثر می‌کند. اما چه چیزی باعث دوری از خدا می‌شود.
غفلت، غضب از ذکر خدا ما را از خدا دور می‌کند. کسی که از یاد خدا اعراض کند، دنیایش تلخ است. قرآن در این باره می‌فرماید: «کسی که عمل صالح به جا بیاورد، مرد یا زن، ما به او حیات خوش، حیات طیبه، زندگانی شیرین اعطا می‌کنیم.»

* خدا ردّ پا دارد!

محبت و دوستی با خدا

اسم خدا

از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که ایشان فرمودند: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! پروردگارت به تو سلام می رساند و می فرماید:

إشتققت للمؤمن اسما من اسمائی، فسمیته مؤمنا * فالمؤمن منّي و أنا منه * من استهان بمؤمن ، فقد استقبلني بالمحاربة *.

اسم مومن را از اسم خودم گرفتم سپس مومن نامیدم * پس مومن از من است ومن از مومنم * (و علامت اینکه مومن از خداست)هر که به مومن توهین کند و احترام او را سبک بشمارد، به جنگ من آمده.

{کلمة الله/63}