تيم همكاران

Kunena
پروژه منبع بازي همچون كيوننا نياز به زمان شخصي از همكاران مختلفي دارد. اين نسخه از انجمن ساز كيوننا حاصل دسترنج همين همكاران ميباشد :
  • fxstein: توسعه دهنده و مدير كيوننا از بزرگتري دنياي Yamaha Star VMax جامعه در www.starVmax.com/forum/
  • Matias: توسعه دهنده كيوننا
  • severdia: توسعه دهنده كيوننا
  • xillibit: توسعه دهنده كيوننا
  • @quila: نويسندگان كيوننا
  • 810: نويسندگان كيوننا
  • LDA: نويسندگان كيوننا
  • Alakentu: مدير كيوننا
  • Rich: مدير كيوننا
  • sozzled: مدير كيوننا
تشكر مخصوص ما به Beat و تيم تست كامپروفايلر, Cerberus, DTP2, LittleJohn و JoniJnm براي همكاري قابل توجه با كيوننا. علاوه بر اين اعضاي از www.kunena.org براي همكاري جهت پايدار و بدون اشكال بودن كيوننا. تشكر ما به تمام نويسندگان كيوننا!
همكاران ترجمه : ترجمه زبان فارسي كيوننا توسط تيم رسمي مترجمين فارسي كيوننا و الحاقات آن . با تشكر از اعضاي گروه ترجمه فارسي.
براي برگشت به انجمن اينجا را كليك كنيد
كپي رايت © 2008 - 2011 Kunena, مجوز: GNU GPL

برو به تالار

زمان ايجاد صفحه: 0.09 ثانيه